Úspěch CBD v léčbě lupénky

Thajští dermatologové publikovali:

v časopise Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology výsledky zajímavého výzkumu, během něhož si 51 pacientů po dobu 12 týdnů aplikovalo na červená ložiska na jedné straně těla mast s obsahem 2,5 procenta CBD a na druhé placebo. Studie byla dvojitě zaslepena, takže pacient ani dermatolog nevěděli, která ze stran je ošetřena CBD a která placebem. Výsledky odhalily, že mast s CBD výrazně potlačovala projevy lupénky, zejména sloupávání šupinek z psoriatických ložisek. Dermatologové se v souladu s dostupnou literaturou domnívají, že u pacientů docházelo ke zpomalení nekontrolovaného dělení kožních buněk neboli keratinocytů.

Autoři studie se na základě pozitivní reakce pacientů na léčbu domnívají, že CBD by mohlo být zajímavou terapeutickou možností léčby psoriázy.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35536599/