Co je to THC-H?

Co je THC-H?

THC-H, známý také jako tetrahydrokanabihexol, byl vědci objeven v roce 2019. To znamená, že se jedná o přirozeně se vyskytující kanabinoid patřící do skupiny tetrahydrokanabinolů (THC), které jsou primárně zodpovědné za psychoaktivní účinky. THC-H je navíc jedním z nejvzácnějších a nejméně zastoupených kanabinoidů v rostlině konopí.

THC-H se od Delta 9 THC, alias běžného THC, liší tím, že se jeho postranní řetězec skládá ze šesti uhlíků, na rozdíl od pětiuhlíkatého řetězce Delta 9 THC. Tato jedinečná chemická struktura THC-H usnadňuje efektivnější vazbu s mozkovými receptory.

THC-H vs THC

Obrázek: Srovnání molekul Delta 9 THC a THC-H

Účinky THC-H

THC-H je účinný psychoaktivní kanabinoid. Uvádí se, že je zhruba 10 – 20 krát účinnější než Delta 9 THC v rámci interakce s receptory CB1 s dobou účinku zhruba 5 – 8 hodin v závislosti na druhu intoxikace. Předpokládá se, že biologická dostupnost THC-H je o něco vyšší než u Delta 9 THC, což vede k lepšímu a efektivnějšímu vstřebávání.

Mnozí zahraniční uživatelé popisují pocity vyvolané THC-H jako účinnější než u běžného THC a slabší při srovnání s THC-P. Dále uvádějí, že se nejčastěji projevují jako hluboká sedativní euforie a uvolnění, a to jak psychické, tak fyzické. Předběžné zprávy také naznačují, že doba trvání účinků THC-H může překonat tradiční zážitky s THC, v některých případech až dvakrát déle.

Možné vedlejší účinky

Stejně jako každá jiná sloučenina má i THC-H řadu potenciálních vedlejších účinků. První ohlasy a studie naznačují možné vedlejší účinky, jako je pocit ospalosti, mírné změny vnímání sucho v ústech, závratě a paranoia. Bezpečnostní profil THC-H by měl být tedy velice podobný běžnému THC s tím rozdílem, že v rámci vyšší účinnosti mohou být tyto rizika větší. V rámci identifikace všech vedlejších účinků je za potřebí dalších klinických studií.

THC-H vs THC

Přímé srovnání účinků THC-H a Delta 9 THC není jednoduché. Delta 9 THC bylo v průběhu let podrobně zkoumáno a podrobeno řadou studií na rozdíl od jeho mladšího bratrance THC-H. Většina našich současných poznatků o vlivu THC-H pochází ze zkušeností zahraničních uživatelů a nikoli z dlouhodobého vědeckého výzkumu.

Delta 9 THC a THC-H mají úzce příbuznou molekulární strukturu. Hlavní rozdíl však spočívá v délce jejich postranních řetězců. Zatímco Delta 9 THC se pyšní řetězcem s pěti uhlíky, THC-H má řetězec se šesti uhlíky. Tento prodloužený řetězec naznačuje, že je THC-H účinnější než THC. Zahraniční uživatelé popisují účinek někde mezi Delta 9 THC a THC-P.

THC-H vs THC-P

Oba tyto nové kanabinoidy THC-P i THC-H byly objeveny stejnou skupinou vědců. Jejich molekulární struktura se však liší.

Postranní řetězec THC-P je podstatně delší než u Delta 9 THC. THC-P má sedmiuhlíkatý postranní řetězec a THC-H má řetězec tvořený šesti atomy uhlíku. Zatím není přesně jisté, jak tento strukturní rozdíl ovlivní interakci THC-H s endokanabinoidním systémem. První recenze zahraničních uživatelů potvrzují, že je THC-P účinnější než THC-H. Samotný účinek se však může individuálně lišit.

Shrnutí

THC-H představuje další fascinující kapitolu v neustále se vyvíjejícím příběhu konopí. Jak se výzkum rozvíjí a věda proniká hlouběji, možná brzy zjistíme, jak si THC-H stojí mezi svými kanabinoidními sourozenci, pokud jde o přínosy a zkušenosti. Při studiu těchto nově vznikajících sloučenin se vždy opírejte o odborné vedení a ujistěte se, že se rozhodujete na základě relevantních informací.

zdroj:https://www.stickygarden.cz/blog/thc-h/