THC, co a jak?

Psychoaktivní vlastnosti a mechanismy THC

Psychoaktivní vlastnosti THC vyplývají převážně z jeho interakce s receptory CB1 v endokanabinoidním systému (ECS) lidského těla. Tento systém hraje zásadní roli v různých fyziologických procesech, jako je regulace nálady, vnímání bolesti, chuť k jídlu a paměť (Pertwee, 2008). Když se THC naváže na receptory CB1, zejména ty, které se nacházejí v mozku, může vyvolat řadu psychoaktivních účinků, včetně změněného vnímání a euforie (Grotenhermen, 2003).

Potenciální terapeutické účinky THC

Výzkum poukázal na několik potenciálních terapeutických využití THC. Vykazuje například analgetické vlastnosti, které by mohly být prospěšné při léčbě bolesti (Martin-Sanchez et al., 2009). Dále se THC ukázalo jako slibný prostředek ke zmírnění nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií (Tramèr et al., 2001) a ke stimulaci chuti k jídlu u pacientů s onemocněním, jako je HIV/AIDS a rakovina (Badowski & Yanful, 2018).

Kognitivní účinky a rizika užívání THC

Na druhou stranu byla zjištěna potenciální rizika a nežádoucí účinky spojené s konzumací THC. Vysoké dávky nebo chronické užívání THC mohou vést k negativním psychologickým účinkům, včetně paranoie a úzkosti, a také ke zvýšenému riziku psychiatrických poruch (Di Forti et al., 2019). Může také zhoršovat kognitivní funkce, ovlivňovat paměť, pozornost a rozhodování (Crean, Crane & Mason, 2011).

Doprovodný efekt

Nedávný výzkum se začal zabývat „entourage efektem“ – teorií, že četné sloučeniny v konopí, včetně THC, CBD a různých dalších kanabinoidů a terpenů, synergicky působí na zvýšení terapeutických účinků a zároveň zmírňují vedlejší účinky (Russo, 2011). Ačkoli je tato teorie slibná, k úplnému pochopení základních mechanismů a důsledků je zapotřebí dalšího výzkumu.

Shrnutí

Studium Delta 9 THC přineslo neocenitelné poznatky o potenciálních terapeutických vlastnostech kanabinoidů. Nicméně k plnému pochopení jeho dlouhodobých účinků a terapeutického potenciálu jsou zapotřebí komplexní a longitudinální studie. Zásadní je vyvážení těchto potenciálních přínosů s možnými riziky, zejména v souvislosti s duševním zdravím a kognitivními funkcemi. S tím, jak se vědní obor kanabinoidů dále rozvíjí, je stále zřejmější komplexní povaha THC a jeho role v něm.

Zdroje:

Badowski, M. E., & Yanful, P. K. (2018). Dronabinol perorální roztok v léčbě anorexie a hubnutí u AIDS a rakoviny. Therapeutics and clinical risk management, 14, 643.

Bridgeman, M. B., & Abazia, D. T. (2017). Léčivé konopí: historie, farmakologie a důsledky pro akutní péči. Pharmacy and Therapeutics, 42(3), 180.

Crean, R. D., Crane, N. A., & Mason, B. J. (2011). Přehled akutních a dlouhodobých účinků užívání konopí na výkonné kognitivní funkce založený na důkazech. Journal of addiction medicine

zdroj:https://www.stickygarden.cz/blog/delta-9-thc–prehled-nejnovejsiho-vyzkumu/