Kompletní seznam všech kanabinoidů

Do dnešního dne je mediálně nejpropíranější kanabinoid CBD (cannabidiol),mnozí známe taktéž omamné kanabinoidy z řady THC a to delta-tetrahydrocannabinol 9, a jeho „bratříčka“ delta-tetrahydrocannnabinol 8. Do popředí se čím dál častěji dostávají i další neomamné kanabinoidy jako jsou CBG (cannabigerol) a CBN (cannabinol).

Nicméně jak známo, jde jen o zlomek toho, co rostlina skutečně konopí nabízí. Do dnešního dne (18.1.2021) bylo identifikováno celkově 147 různých kanabinoidních látek.Na českém internetu nelze najít ucelený přehled těchto látek, proto Vám jejich výčet nabízíme v našem dalším redakčním příspěvku!
 

Seznam dosud objevených kanabinoidů

Pokud máte informace, které v tomto seznamu chybí, neváhejte nás kontaktovat na info@cannaman.cz 

Číslo

Název kanabinoidu

Zkratka

1

Cannabigerovarin

CBGV

2

Cannabigerovarinic acid

CBGVA

3

Cannabigerol

CBG

4

Cannabigerolic acid

CBGA

5

Ο-Methlycannabigerol

 

6

Cannabigerolic acid methylether

 

7

Cannabinerolic acid

 

8

Cannabinerol

 

9

Carmagerol

 

10

rac-6′-Epoxycannabigerol

 

11

rac-6′-Epoxycannabigerolic acid

 

12

rac-6′-Epoxycannabinerol

 

13

rac-6′-Epoxycannabinerolic acid

 

14

γ-Eudesmyl cannabigerolate

 

15

γ-Cadinyl cannabigerolate

 

16

Sesquicannabigerol

 

17

Deprenyl Ο-methyl cannabigerolic acid (Amorfrutin 2)

 

18

5-Acetyl-4-hydroxycannabigerol

 

19

Acetylcannabigeroquinol

 

20

Cannabigeroquinone

 

21

Abnormal cannabigerol

 

22

Acetyl abnormal hydrocannabigeroquinol

 

23

Abnormal cannabigeroquinol

 

24

2′-Hydroxy-1′, 2′-dihydrocannabichromene (Cyclo-CBG)

 

25

Cannabiorcichromene

 

26

Cannabiorcichromenic acid

 

27

Chlorcannabiorcichromenic acid

 

28

Cannabivarichromene

CBCV

29

Cannabichromevarinic acid

 

30

Cannabichromene

CBC

31

Cannabichromenic acid

 

32

4-Acetoxycannabichromene

 

33

Anthopogochromenic acid

 

34

Confluentin

 

35

Daurichromenic acid

 

36

8′-Hydroxyisocannabichromene

 

37

4-Acetoxycannabichromene

 

38

Cannabidiorcol

 

39

Cannabidivarin

 CBDV

40

Cannabidivarinic acid

 

41

nor-Cannabidiol

 

42

Cannabidiol

CBD

43

Ο-Methlycannabidiol

 

44

Ο-Propylcannabidiol

 

45

Ο-Pentylcannabidiol

 

46

Cannabidiolic acid

 CBDA

47

CBDA-THC ester

 

48

Ferruginene C

 

49

Cannabioxepane

 

50

Cannabinodivarin

 

51

Cannabinodiol

 

52

Cannabifuran

 

53

Dehydrocannabifuran

 

54

trans-Δ-8-Tetrahydrocannabinol

Δ-8-THC

55

trans-Δ-8-Tetrahydrocannabinolic acid

 

56

10α-Hydroxy trans-Δ-8-tetrahydrocannabinol

 

57

10β-Hydroxy trans-Δ-8-tetrahydrocannabinol

 

58

11-Acetoxy-Δ-8-tetrahydrocannabinoic acid

 

59

10-Hydroxy-9-oxo-Δ-8-tetrahydrocannabinol

 

60

Δ-9-trans-Tetrahydrocannabiorcol

 

61

Δ-9-trans-Tetrahydrocannabiorcolic acid

 

62

Δ-9-trans-Tetrahydrocannabivarin

THCV

63

Δ-9-trans-Tetrahydrocannabivarinic acid

 

64

Δ-9-trans-nor-Tetrahydrocannabinol

 

65

Δ-9-trans-nor-Tetrahydrocannabinolic acid

 

66

Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinol

Δ-9-THC

67

Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolic acid A

 

68

Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolic acid B

 

69

8α-Hydroxy-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol

 

70

8β-Hydroxy-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol

 

71

8-Oxo-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol

 

72

Ο-Propyl-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol

 

73

Ο-Pentyl-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol

 

74

2-Formyl-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol

 

75

β-Fenchyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate

 

76

α-Fenchyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate

 

77

Bornyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate

 

78

epi-Bornyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate

 

79

α-Terpinyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate

 

80

4-Terpinyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate

 

81

γ-Eudesmyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate

 

82

α-Cadinyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate

 

83

Hexahydrocannabinol

 

84

Hydroxy Δ-9,11-hexahydrocannabinol

 

85

Methylen-bis Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinol (Cannabisol)

 

86

Tetrahydrocannabinol epoxide

 

87

Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinol glycol (cannabiripsol)

 

88

6a,7,10a-Trihydroxy-Δ-9-tetrahydrocannabinol

 

89

Δ-9-cis-Tetrahydrocannabivarin

 

90

Δ-9-cis-Tetrahydrocannabinol

 

91

Cannabicitran (citrilidene-cannabis)

 CBT

92

Cannabiorcicitran

 

93

Bis-nor cannabitriol

 

94

Bis-nor-Cannabitriol isomer

 

95

10-Ο-Ethyl bis-nor cannabitriol

 

96

Isocannabitriol

 

97

Cannabitriol

 

98

Cannabitriol isomer

 

99

10-Ο-Ethyl cannabitriol isomer

 

100

10-Oxo-Δ6a(10a)-tetrahydrocannabinol

 

101

9,10-Anhydrocannabitirol

 

102

Cannabiglendol

 

103

7,8-Dehydro-10-Ο-ethylcannabitriol

 

104

Δ-7-cis-Isotetrahydrocannabivarin

 

105

Δ-7-trans-Isotetrahydrocannabivarin

 

106

Δ-7-trans-isotetrahydrocannabinol

 

107

Bis-nor-cannabielsoin

 

108

Bis-nor-Cannabielsoic acid B

 

109

Cannabielsoin

 CBE

110

Cannabielsoic acid A

 

111

Cannabielsoic acid B

 

112

Ferruginene A

 

113

Ferruginene B

 

114

Cannabiorcicyclol

 

115

Cannabiorcicyclolic acid

 

116

Cannabicyclovarin

 

117

Cannabicyclol

CBL

118

Cannabicyclolic acid

 

119

Anthopogocyclolic acid

 

120

Rhododaurichromanic acid A

 

121

Cannabiorcol

 

122

nor-Cannabivarin

 

123

Cannabivarin

 CBV

124

nor-Cannabinol

 

125

Cannabinol

CBN

126

Cannabinolic acid

 

127

Ο-Methylcannabinol

 

128

Ο-Propylcannabinol

 

129

Ο-Penthylcannabinol

 

130

7-Hydroxcannabinol

 

131

8-Hydroxycannabinol

 

132

8-Hydroxcannabinolic acid

 

133

7,8-Dihydrocannabinol

 

134

4-Terpenyl cannabinolate

 

135

Cannabicoumaronone

 

136

Cannabicourmarononic acid

 

137

Bisnor-Cannabichromanone

 

138

Cannabichromanone

 

139

(6aR)-Cannabichromanone B

 

140

(6aR)-Cannabichromanone C

 

141

Cannabichromanone

 

142

Cannabimovone

 

143

Anhydrocannabimovone

 

144

Demethyldecarboxyamorfrutin A

 
145 Tetrahydrocannabiphorol THCP
146 Cannabidiphorol

CBDP

147 Cannabimovone

CBM

Zdroj: www.cannaman.cz